Слайшоу
English (United Kingdom)Bulgarian (Български)Čeština (Česká republika)Română (România)Turkish (Turkiye)Belgium (Dutch)
Please update your Flash Player to view content.

1.1.Пробуждане: текст и идея

Written by  Daniela Ancheva

Пробуждане, Даниела СтояноваПробуждане, Силвия Неделчева

TEКСТ

     Първият ден на пролетта,
     Първият ден на радостта,
     Първият ден на любовта

     носят сила и живот
     носят сила и живот.

     (повтаря се)

 

   ИДЕЯ

Пробуждане, Пламена Сертева     Пробуждане е процес на започване на нещо ново, при което ние влизаме в обмен като даваме и получаваме. Някои примери за процеси и състояние в природата, в човека (мисли, чувства, постъпки) и взаимоотношения:

  •     природата се пробужда през пролетта;
  •     пъпките разцъфтяват;
  •     семето покълва;
  •     ражда се нов живот;
  •     събуждаме се сутринта и започва новият ден;
  •     чувство за симпатия и любов се пробужда и започва приятелство;
  •     една идея се пробужда и започва нова инициатива.
     Това упражнение изразява събиране в себе си и проявяване навън. Ръцете, които са върху раменете, се разтварят настрани. Значи най-първо даваме. Това е мъжкият принцип, творческото начало. Това, което имаме, трябва да го дадем навън. След това отново прибираме ръцете на раменете. Значи отново възприемаме от природата онова, което ще ни даде. Това е женският принцип, възприемащото начало. Тези две състояния се сменят. Когато ръцете се проточват навън, те изпращат и приемат енергии. Пръстите са предаватели, през които се пращат енергии. А междините между пръстите са възприемателни антени.     
     Когато това упражнение се прави с будно съзнание, то подтиква човека към тази идея за възприемане и даване на полученото. Чрез тези движения тази плодотворна идея се праща и в светаова упражнение се нарича "пробуждане", понеже когато у човека се роди идеята за даване на възприетото, това е вече признак за пробуждане на съзнанието му. Това е вече надрастване рамките на ограничения личен живот и влизане в по-широката област на целокупния живот. (Беинса Дуно, Паневритмия, С. 1938)
 
 
Пробуждане, Мариета СтойчеваПробуждане, Преслава Петрова
 
 
ЗАДАЧИ

    1. Текст: Кои думи се повтарят най-често в текста? Напишете със свои красиви думи изречение/ есе/ стихотворение за Пробуждане.

    2. Рисуване: Нарисувайте пробуждането на природата през пролетта. Нарисувайте две картини за съня и за движението с образи или цветове, или форми. Нарисувайте илюстрация към упражнението.   

   3. Въпроси: Коя беше първата мисъл, която ви дойде на ум, когато се събудихте тази сутрин? Как започвате деня си? Как започвате ново познанство?

   4. Преживяно: Разкажете за ситуации и преживявания, когато сте имали импулс да започнете нещо ново. Какво беше усещането?

    5. Въображение: Представете си, докато изпълнявате упражнението, че сте като цвете, което през деня се отваря, като разнася ухание и цвят и получава светлина и топлина, и вечер се затваря.

    6. Утвърждение: Напишете ваше позитивно твърдение за Пробуждане. Например: Започвам деня си с усмивка.

    7. Сентенции: Пътешествие от хиляда мили започва с първата стъпка (Лао Дзъ). Да започнеш, значи да свършиш половината работа; нека половината остане - отново започни и  ще свърши цялата (Ausonius). Намерете ваша любима мисъл за Пробуждане.

 

Пробуждане, Petra Godulova (Petka)Пробуждане, Дария (детски рисунки)